1.SEHEMU  A:  USHAIRI   (LAZIMA)– Kapsabet Boys

Eti

Mimi niondoke hapa

Niondoke hapa kwangu

Nimesaki, licha ya risasi

Vitisho na mauaji, siondoki

Mimi

Siondoki

Siondoki siondoki

Niondoke hapa kwangu!

Kwa mateke hata na mikuki

Marungu na bunduki, siondoki

Hapa

Siondoki

Mimi ni Pahame!

Niondoke hapa kwangu!

Fujo na ghasia zikizuka

Na kani ya waporaji, siondoki

Haki

Siondoki

Kwangu siondoki

Niondoke hapa kwangu!

Nawaje; waje wanaokuja

Mabepari wadhalimu, siondoki

Kamwe

Siondoki

Ng’oo hapa kwangu!

Katizame chini mti ule!

Walizikwa babu zangu, siondoki

Sendi

Nende wapi?

Si hapa kitovu changu

Niondoke hapa kwangu

Wangawa na vijikaratasi

Si kwamba hapa si kwangu, siondoki

Katu

Siondoki

Sihitaji karatasi

Niondoke hapa kwangu

Yangu mimi ni ardhi hii

Wala si makaratasi, siondoki

Maswali

a)            Shairi hili ni la aina gani? Kwa nini                                             (alama 2)

b)            Taja masaibu anayopitia mzungumzaji                                    (alama 4)

c)            Eleza toni ya shairi hili                                                                    (alama 2)

d)            Eleza muundo wa shairi hili                                                          (alama 3)

e)            Tambua matumizi ya mbinu ya usambamba                         (alama 2)

f)             Andika ubeti wa tano kwa lugha nathari                                 (alama 4)

g)            Tambua idhini moja ya mtunzi                                                    (alama 1)

h)            Eleza maana ya maneno yafuatayo kama yalivyotumika katika shairi  (alama 3)

                (i)            Karatasi

                (ii)           Nimesaki

(iii)kitovu

2 SEHEMU B TAMTHILIA YA KIGOGO-Kapsabet Boys 2022

2.Uliona nini kwa huyo zebe wako ? Eti mapenzi!

a.    Eleza muktadha wa dondoo.                                                                                                       (al. 4)

b.    Andika mbinu za lugha zinazojitokeza kwenye dondoo hili                                             (al. 4)

c.     Taja hulka za mnenaji unajitokeza katika dondoo.                                                              (al. 2)

d.    Mwanamke ni kiumbe wa kukandamizwa. Thibitisha kauli hii ukirekjelea tamthilia. (al. 10)

See also  ORAL Narrative Revision Questions and Answers

3.wa kurejelea tamthlia ya ‘Kigogo ya Pauline Kea, onyesha jinsi ambavyo viongozi wengi katika nchi za kiafrika wamejawa na tamaa.                                                                     (alama 20)

SEHEMU C. RIWAYA YA CHOZI LA HERI(ASSUMPTA MATEI)-Kapsabet Boys

4.“ Kwa kweli ni hali ngumu hii”

Weka dondoo katika muktadha wake.                                                                    (alama4)

Ni hali gani yamsemewa inayorejelewa kwenye dondoo.                                (alama16)

5) Ukabila ni tatizo sugu katika nchi nyingi za Kiafrika. Tetea kauli hii ukilejelea Chozi la Heri                           ( al. 20)

Alifa Chokocho na Dumu Kayanda: Tumbo Lisiloshiba na Hadithi nyingine

jibu swali la 6 au la 7

6.Ukirejelea hadithi zifuatazo, eleza jinsi maudhui ya mapenzi na asasi ya ndoa yanavyojitokeza.                                                                                                                 (alama20

a)            Mapenzi ya kifaurongo

b)            Masharti ya kisasa

c)            Ndoto ya Mashaka

d)            Mtihani wa maisha

                Au

Shibe inatumaliza : Salma Omar Hamad

7.“Hiyo ni dharau ndugu yangu. Kwa nini kila siku tunakula sisi kwa niaba ya wengine ?”

      a)     Eleza muktadha wa dondoo hili.                                                                       (alama 4)

                b)Eleza sifa za msemaji.                                                                                         (alama 6)

                c)            Eleza jinsi viongozi wanavyokuwa wabadhirifu.                                              (alama 10)

SEHEMU YA E: FASIHI SIMULIZI -Kapsabet Boys

8a) Fafanua mchakato/fomula ya uwasilishaji wa vitendawili.                                                       (alama4)

b) Linganisha naulinganue vitendawili na methali.                                                             (alama10)

c) Toa sababu sita za kudidimia kwa fasihi simulizi.                                                            (alama6)

Download Kiswahili paper 3 Marking Scheme- Kapsabet Boys

By DOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *